Perşembe , 14 Haziran 2018
Home / GÜNCEL / İzmir Tabip Odası ve SES’ten ‘oy’ çağrısı

İzmir Tabip Odası ve SES’ten ‘oy’ çağrısı

SERCAN ÖZİPEKÇİ

İzmir Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) adına konuşan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sürenkök, sağlıkla ilgili taleplerinin çok azının partilerin seçim bildirgelerinde yer aldığını belirterek, vatandaşlardan oylarını bu durumu dikkate alarak kullanmalarını istedi

İzmir Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), 24 Haziran’da gerçekleşecek erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, seçime katılan siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarının sağlık alanındaki görüşleri ile kendilerinin sağlık alanındaki taleplerini içeren ortak bir basın açıklaması yaptı. İzmir Tabip Odası Orhan Süren Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı, İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Nergül Çördük ve Fatih Sürenkök ile SES İzmir Şube Başkanı Hülya Ulaşoğlu katıldı.

“Sağlık hizmeti ücretsiz olmalı”

Ortak basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sürenkök, sağlık alanında çalışanlar olarak, 24 Haziran sonrası seçilecek yöneticilerden isteklerini sıraladı. Sürenkök, “Özgür, demokratik bir ortamda ve barış içinde yaşayan bir toplum için derhal OHAL kaldırılmalı, etkin ve adil soruşturma ile gerçek suçlular cezalandırılmalı ve KHK’lar ile haksız hukuksuz ihraç edilen ve açığa alınanlar işine dönmelidir. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi terkedilmelidir. Finansmanı prim ödenerek değil, genel bütçeden karşılanan bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri giderleri merkezi bütçesinden finanse edilmelidir. Sağlık alanında performans sistemi ve döner sermaye uygulamaları kaldırılmalıdır. Güvenceli, emekliliğe yansıyan ücret talep ediyoruz. Emekli hekim maaşı en az yoksulluk sınırı kadar (2018 Mayıs ayı için 5 bin 492 TL) hekim maaşı en az yoksulluk sınırının iki misli kadar olmalıdır” dedi.

Koruyucu hekimlik vurgusu

Torunlarını bile borç batağına sokan Şehir hastaneleri modelinden vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Sürenkök, “Bunun yerine kamunun kaynaklarını kullanarak toplumun sağlık ihtiyacının karşılanmasını temel alan, halkın kolay erişebildiği, tedavi hizmetlerinin etkin ve bütünlüklü olarak sunulabildiği hastaneler açılmalıdır. Koruyucu hekimlik önem kazanmalı, halkın sağlıklı bir çevre ve ortamda yaşama hakkı gözetilmelidir” şeklinde konuştu.

Sağlıkta şiddete hapis

TTB tarafından hazırlanan Sağlık çalışanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen şiddet suçlarının mutlak cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve önleyicilik açısından, Türk Ceza Kanunu’na eklemeler yapılması gerektiğini belirten Sürenkök, “1) Sağlık kuruluşlarında

çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2) Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır.” hükmünün eklenmesini içeren sağlıkta şiddet yasa teklifi yasalaşmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Oyumuza sahip çıkalım”

Bahsedilen bu taleplerin çok az bir kısmının partilerin seçim bildirgelerinde yer aldığını üzülerek gördüklerini dile getiren Sürenkök, “Sağlık çalışanları ve halkımızdan isteğimiz siyasi partilerin bu konudaki vaatlerini dikkate alarak oy kullanmalarıdır. Bizler İzmir Tabip Odası ve SES olarak seçimden sonra da taleplerimizin takipçisi olacağımızı, her koşulda halkın sağlık hakkı ve sağlık çalışanlarının özlük hakları için mücadele edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız aydınlık ve özgür ve daha yaşanası bir Türkiye bizim elimizde. Oylarımızla 24 Haziran ve 8 Temmuz’da sağlığımıza haklarımıza ve oyumuza sahip çıkalım” dedi.

About ismail inan

Sonraki Haber

Bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı namazı Ankara’da 06.04, İstanbul’da 06.17, İzmir’de 06.31, Çanakkale’de 06.30, Iğdır’da 05.20’de kılınacak. ANKARA …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir