Cumartesi , 16 Haziran 2018
Home / YAZARLAR / Av. Nazlı Gaye ALPASLAN / Telif kazancı ve serbest meslek kazancı beyanı

Telif kazancı ve serbest meslek kazancı beyanı

Bilindiği gibi, doktor, mühendis, avukat, mimar, mali müşavir vb. serbest meslek erbabı, 2017 yılı ile ilgili kazançlarını 2018 yılı 1-25 Mart tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kazancını beyan etmek zorundadır. [1]

 

Serbest meslek erbabının serbest meslek kazancı dışında ayrıca herhangi bir gelir unsuru bulunması durumunda bu gelir unsurunu  serbest  meslek  kazancına dahil  etmesi  gerekecektir.[2]

 

Örneğimizde, serbest meslek erbabının  2017 yılı ile ilgili  mesleki kazancı  100.000,00 TL’dir.  Bu  kazanca isabet eden  indirilecek giderler 20.000,00 TL’dir.   Ayrıca, 12.000,00 TL’de  bağkur primi olduğu varsayılmıştır.  Ayrıca, bu  gelirlerine ek  olarak 1.200,00 TL alacak  faizi  bulunmaktadır.

 

Örneğin, bir avukatın, avukatlık  faaliyeti dışında  bir kitap yazması halinde  bu kitabın telifini bir yayın evine satarak 50.000,00 TL telif  ücreti elde etmiştir.  Bu durumda,  avukatın serbest meslek  kazancı  nedeniyle vereceği beyanname aşağıdaki gibi olacaktır:

 

100.000,00 TL         serbest meslek  kazancı

– 20.000,00 TL         giderler

——————

80.000,00 TL         safi  kazanç

–  12.000,00 TL        bağkur primi (ödenmiş)

——————-

68.000,00 TL        matrah

16.910,00 TL        gelir vergisi

 

Yukarıdaki örnekte serbest meslek  erbabı  avukatın  alacak  faizi hesaplamalarda  GVK md. 86/1-d hükmü gereğince  2017 yılı için   1.600,00 TL beyan sınırını  geçmediği  için  verilecek  beyannameye dahil edilmemiştir.[3]

 

Öte yandan, yukarıdaki örnekte  50.000,00 TL telif ücreti üzerinden  yayımcı kuruluş %17 telif kazancı ile ilgili  stopaj yaparak muhtasar  beyanname ile beyan edecektir. Dolayısıyla, 50.000,00 TL üzerinden  kesilen  %17 = 8.500,00 TL yayımcı  tarafından  muhtasar  beyanname ile beyan edilecektir.

 

Sonuçta, yazarın eline net 41.500,00 TL ödenecek olup, bu  tutar  hiçbir şekilde serbest  meslek  kazancı ile ilgili yıllık beyanname ile ilişkilendirilmeyecektir.[4]   Yukarıda yer alan  %17 telif kazancı ile ilgili  vergileme nihai   vergi olarak  kalacaktır.  (Bkz. 2009/14592 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı ile 3.2.2009’dan itibaren geçerli  %17 nispetidir.)

 

[1] Bkz. www.gib.gov.tr (Serbest  meslek kazançları vergi rehberi 2015)

 

[2] GVK md. 65-67 ve yine GVK  md. 86

[3] 2018 yılında yayınlanan Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi, GİB, Rehber s: 13

[4] Bkz. GVK md.18. Bu konuda bkz. Serbest Meslek Kazançları  Vergi Rehberi 2013, s.20

About akif cakmak

Sonraki Haber

Vergi hukukunda kanıt yükü

213 sayılı VUK’un 3.maddesinin 2365 sayılı kanunun 1.maddesi ile değişen şekli uyarınca (B) fıkrasında yer …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir